org.apache.struts2.views.freemarker
Classes 
FreemarkerManager
FreemarkerResult
PortletFreemarkerResult
ScopesHashModel
StrutsBeanWrapper
StrutsBeanWrapper.FriendlyMapModel
StrutsClassTemplateLoader